انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Svenska خبرهاي سويدن

اطلاعات مفیددر مورد دیابت به زبان دری

در سایت اتحادیه دیابت اطلاعات بسیار مفید به زبان دری موجود است که توجه  هموطنان به آن جلب میگردد:

دیابت نوع 2 

(Diabetes typ 2)diabetes_typ2_a4_dar

دیابت نوع 2 و فعالیت بدنی (Diabetes typ 2 och fysisk aktivitet)

دیابت نوع 2 و رژیم غذایی (Diabetes typ 2 och mat)

https://www.diabetes.se/diabetes/informationsmaterial/

Lämna ett svar