انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

اطفال متولد در سویدن در معرض خطر اخراج از سویدن قرار میگیرند

اطفالی  که در سویدن  متولد شده اند ووالدین  شان بدون اجازه اقامت میباشند ، خطر اخراج آنها را تهدید میکند.

گرچه محکمه مافوق مهاجرتی (Migrationsöverdomstolen) حکم رهنموددهنده       (vägledande dom) که حیثیت خط مشی را دارد،  در زمینه صادر کرده که از جمله در مورد این کودکان نیز صدق می کند، ولی بآنهم این کودکان د رمعرض خطر اخراج قرار میگیرند.

دانیل گرین فارب (Daniel Grynfarb )  ، رئیس واحد حقوقی اداره  مهاجرت به اكوت(Ekot ) واحد خبری رادیوی سویدن  می گوید كه اگرچه هم اكنون یك حکم رهنموددهنده  وجود دارد ، اما هر دوسیه  باید به صورت جداگانه و انفرادی مورد قضاوت و بررسی قرار گیرد.

یکی از کودکانی که اداره مهاجرت سویدن  تصمیم به اخراج آن گرفته است ، هادیچه (Hadicha) سیزده ساله است که تمام عمر در سویدن زندگی کرده است.

هادیچه (Hadicha) به اكوت می گوید :” من در اینجا متولد شده ام ، بنابراین من مهاجر یا چیز دیگری نیستم.”

پدر و مادر او از ازبیکستان به اینجا آمده اند ، گرچه درخواست پناهندگی آنها رد شده اما بازهم در سویدن  مانده اند.

این حکم رهنمود دهنده ( بمثابه خط مشی) محکمه مافوق مهاجرتی سویدن د رمورد  یک دختر 14 ساله لبنانی بود که برایش اقامت صادر گردید و او درست مانند هادیچه در سویدن  متولد شده  و تمام عمر خود را در اینجا زندگی کرده است.

محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت )  خوبترین ها برای طفل  (barnets bästa)  را از جمله موارد دیگر کنوانسیون حقوق طفل (barnkonventionen )  مورد قضاوت و بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که بهترین ها برای کودک در آن دوسیه خاص اجازه اقامت در سویدن  را دارد. محکمه مافوق مهاجرتی همچنین تأکید کرد که غیرقانونی بودن زندگی والدین این دختر در سویدن تاثیری بر او نخواهد داشت.

 هادیچه سیزده ساله ، پس از صدور حکم راهنموددهنده محکمه مافوق مهاجرتی  ، مجدداً به درخواست پناهندگی خود پاسخ  منفی دریافت کرد ، اداره مهاجرت سویدن  به این واقعیت اشاره می کند که هادیچه  به طور غیرقانونی( مخفی)  در سویدن  زندگی کرده است.

اداره مهاجرت در تصمیم خود به این مطلب اشاره میکند که هادیچه به طور غیرقانونی ( مخفی ) درسویدن زندگی کرده است . گویی کسی که هفت ، هشت ، نه ، ده سال  می تواند در جایی به اراده و خواست خود غیرقانونی ( مخفی ) زندگی کند . آنها آنچه بزرگترها انجام می دهند را دنبال می کنند. ماری كولبوم ، وكیل هادیچه  می گوید ، بنابراین اداره مهاجرت ازشیوه فکر بزرگسالان نسبت به هادیچه استفاده كرده است .

اکوت چندین تصمیم اداره مهاجرت را در وضعیت فعلی  خوانده است  که پس از حکم راهنمود دهنده محکمه مافوق مهاجرتی صادر شده است  که در آن شرایط مشابه دوسیه ای است که در محکمه مافوق  مهاجرتی سویدن  تصمیم گرفته شده است.

اینها کودکانی هستند که  همراه والدینی شان که مدتها ست اجازه اقامت ندارند در سویدن زندگی میکنند. در این موارد اداره مهاجرت سویدن درست مانند دوسیه  هادیچه تصمیم گرفته است که ازصدور اجازه اقامت خودداری کند .

دانیل گرین فارب  رئیس واحد حقوقی مهاجرت در اداره مهاجرت  به اكوت می گوید كه اگرچه هم اكنون حكم راهنمود دهنده دارای حیثیت خط مشی [ محکمه مافوق مهاجرتی سویدن ]  صادر شده است ، هردوسیه باید به صورت جداگانه و انفرادی مورد قضاوت و بررسی قرار گیرد ، و حتی اگر ماندن در سویدن بهترین ها برای طفل  باشد واین  به طور اتوماتیک سبب صدور  اجازه اقامت نمی گرددد. محکمه مافوق مهاجرتی د رحکم خود مینویسد  که کنوانسیون حقوق کودک به خودی خود اجازه حق ماندن در سویدن را برای  کودک نمیدهد – اما از طرف دیگر باید پیامد های اخراج  از سویدن برای کودک مورد قضاوت و بررسی قرار گیرد.

دانیل گرینفارب (Daniel Grynfarb) د رمورد دوسیه هادیچه میگوید که ” ابتدا بررسی می کنیم که آیا ماندن در اینجا به نفع کودک است ، بله یا خیر  و در این حالت فکر می کنیم که ماندن در اینجا به نفع کودک است  ، سپس باید آن را در مقابل علاقه به داشتن یک مهاجرت تنظیم شده  سنجش کنیم و دراین قسمت  ما فکر می کنیم که این علاقه داشتن یک مهاجرت تنظیم شده بیش از حد است و سنگینی میکند [ و لذا طفل  بخاطرداشتن  یک سیاست مهاجرتی تنظیم شده پاسخ منفی دریافت میکند و داستان بهترین ها برای طفل و کنوانسیون حقوق طفل  بمثابه قانون سویدن نادیده گرفته میشود] .

به گفته وکیل ماری کولبوم ، علیرغم موجودیت حکم رهنمود دهنده محکمه مافوق مهاجرتی  و علیرغم اینکه کنوانسیون حقوق کودک اکنون قانون سویدن شده است ، حقوق اطفال د ردوسیه های مهاجرتی تقویت نشده است.

هادیچه  به اكوت می گوید: ”زندگی من اینجاست . آیا حالا باید از اینجا کوچ کنم؟

ترجمه از نسیم سحر

منبع :

https://sverigesradio.se/artikel/barn-fodda-i-sverige-riskerar-att-utvisas

Lämna ett svar