انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

آرشيف

ازدیاد حملات به سربازان سویدنی در افغانستان

شکيلا عيدي زاده

در سه روز اخیر دو بار به سربازان سویدنی و فنلندی در مزارشریف حمله شده است. در هر دو حمله سربازان درگشت های امنیتی در اطراف شهر بودند که به آنها گلوله پرتاب شد و سربازان سویدنی به جواب این حملات دوباره آتش گشودند

در حمله شام جمعه سه حمله کننده کشته شدند و از حادثه دوم تلفاتی گزارش داده نشده است. وزیر امور خارجه سویدن،کارل بيلت که در زمان وقوع این حوادث در حال دیدار از افغانستان بود تا حمایت خود را به مقامات افغانسان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ۲۰ اگست برگزار شود، اعلان نماید.کارل بيلت خاطر نشان ساخت که ما می دانیم که در یک کشور خطر ناکی هستیم و به همین خاطر هم در اینجا با سرباز و ذره پوش آمده ایم تا به سربازان آسیبی نرسد. ما اوضاع را جدی می بینیم.

وی در ماندن سربازان سویدنی در افغانستان با وجود وخیم شدن اوضاع امنیتی در این کشور و حملاتی به آنها تآکید نمود که سویدن مردم افغانستان را در برگزاری یک انتخابات دموکراتیک با شرکت نمام مردم یاری می رساند. کارل بيلت اظهار داشت ناآرام شدن اوضاع امنیتی در این آواخر بصورت عموم بخاطر انتخابات است. مخالفین می خواهند که موانعی ایجاد نمایند و به همین منظور هم سربازان را مورد حمله قرار می دهند.

shakila.edizada@sr.se

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar