انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

اداره مهاجرت خانواده ها را از هم جدا می کند

همایون مروت

باوجود کمک های ناتو و جامعه ی جهانی، تعداد مناطق ناامن در افغانستان روبه افزایش است و به همین دلیل سیل مهاجرت از این کشورنیز به رشد روزافزون مواجه است. گفتنیست که ۲۰۱۱ تنها در سویدن نزدیک به ۴۰۰۰ افغان درخواست پناهندگی داده اند. سوالاتی را درباره ی تعداد و وضعیت افغان ها و برخورد اداره مهاجرت با فریدریک بری یکی از مسئولین این اداره در میان گذاشتم

ـ همیشه در طول سالیان اخیر افغان ها در سویدن درخواست پناهندگی می کنند و هفتاد در صد آنها ( عمدتاٌ پناهجويان زير سن و تنها ـ سايت افغانها ) جواب مثبت دریافت می کنند
اما با تاسف و با این ادعای نماینده ی اداره مهاجرت، دریافت جواب های منفی و حتا دستگیری ها و اخراج های اجباری نیز در این اواخر بیشتر شده است

Utvisning av cancersjuk man splittrar familj

نسیم سحر رئیس انجمن افغان های سویدن را در این مورد پرسیدم
ادامه ی مطلب

قرار است اداره ی مهاجرت ۱۸۰۰۰ نفر را از سویدن اخراج کنند که اخراج افغان ها ساده تر و بی جنجال تر از دیگران است. به همین دلیل آنها برنامه ی اخراجی های خود را بالای افغان ها تکمیل می کنند

: فریدریک بری با تائید تصمیم اخراج ۱۸۰۰۰ پناهجو، در مورد بی جنجال بودن اخراج افغان ها می گوید

ـ افغانستان کشوریست که فرستادن دوباره ی افراد به آن جا کار ساده ی نیست .مشکلات زیاد عملی در این روند وجود دارد از جمله راه دور و مصارف گزاف. درجواب سوالم که اداره ی مهاجرت چه روشی را در پذیرش افغان ها معیار قرار می دهد، گفت:

ـ کنوانسیون ژنيو، در مورد حقوق بشر و قانون سویدن در مورد اتباع خارجی معیار اصلی ماست. در افغانستان هنوز هم نقاط نا امن و خطر آفرین برای زندگی وجود دارد و برای ما نیاز افراد به امنیت اصل مهم است. ولی مهم این است که افراد چه میگویند

 یکی از جزئیات مهم و متفاوت سویدن، برخورد شان در مورد وصلت خانواده ها است که در این اواخر این اصل هم کم رنگ شده است. در جمع  پنج پناهجویی که دو هفته قبل اخراج شدند یکی از آنها خیرالله محمود بود. خیرالله و خانواده اش هفت سال را به انتظار اقامه در سویدن به سر بردند. اما بالاخره خودش توسط پولیس از اینجا اخراج شد در حالی که خانواده اش هنوز هم اینجا است. نسیم سحر در این مورد

ـ بلی با تاسف باید بگویم  یکی از هموطنان ما به نام خیرالله که مریض هم بود تومر داشت و عملیات(عمل) هم شد که حتا چند تومر دیگرش هنوز باقی بود و قرار بود که باز هم عملیات شود. خانواده ی خیرالله که چهار اولادش و خانمش بود، در سویدن ماندند اداره ی مهاجرت تصمیم دارد آنها را به روسیه اخراج کنند و خود خیرالله را به افغانستان فرستادند. که این عمل کاملاً خلاف قرار دادهای اتحادیه ی اروپاست

 قابل یادآوریست که خانم اول خیرالله فوت کرده و فرزندانش در نزد خانم دومش که تبعه ی روسیه است در اینجا مانده اند.اما فریریک بری باز هم به قانون وصلت خانواده ها تاکید کرده از قضیه ی خیرالله اظهار بیخبری کرد

ـ من اصلاً با این قضیه نا آشنا هستم ممکن دلایل خاصی باعث این تصمیم اداره ی مهاجرت شده باشد. من در این مورد اظهار نظر کرده نمی توانم

از او پرسیدم که آیا از نظر او واز نظر قانون ممکن است که کودک زير سن بدور از والدین اصلی باکسی دیگری بماند؟

 ـ ما هیچ گاهی چنین کاری را بدون توافق والدین نمی کنیم. مگر اینکه این کار به شکل داوطلبانه صورت بگیرد

از او پرسیدم که آیا او از این تصمیم غیر بشردوستانه ی اداره ی مهاجرت تعجب نمی کند؟

ـ این عمل نادرست است که فرزند از والدینش جدا شود. توافق والدین در این امر حتمی است. اما در این مورد مشخص من جوابی ندارم

در مورد توافق والدین دربرابر این تصمیم و داوطلبانه بودن بازگشت پدر خانواده باید گفت که خانواده ی خیرالله با این تصمیم مخالفت شدید نشان دادند و خیرالله توسط پولیس دستگیر شد، چند روز زیر نظارت بود و اجباراً اخراج شد

خانواده ی خیرالله که خسته و مایوس از همه کس و همه چیز بودند، از دادن مصاحبه خودداری نمودند. اما تابو موسو وکیل مدافع خیرالله این تصمیم اداره ی مهاجرت را غیر عادلانه، غیر قانونی و مخالف موازین حقوق بشر خواند و در مورد وضعیت صحی خیرالله گفت

ـ خیرالله سفر بازگشت را تحمل کرد. اما وضعیت او خیلی بد تر شده. این حالت برای او می تواند خطرناک باشد. این کتمان غیر قانونی است

قابل یادآوریست که در ماه گذشته وزرای مهاجرت افغانستان و سویدن نشستی داشتند در استکهلم. بعد از این نشست من مصاحبه ی داشتم با توبیاس بیلستروم وزیر مهاج
رت سویدن و جاويد احمد مجددی مستشاروزير مختارسفارت افغانستان در اسکانديناویا که هردو امضای توافقنامه ی اخراج افغان ها را رد کردند

اما من باز هم از فریدریک بری پرسیدم که آیا در نشست یک ماه قبل وزرای مهاجرت سویدن و افغانستان توافقاتی به امضا رسیده که در نتیجه ی آن دستگیری ها و اخراج افغان ها افزایش یافته است؟

ـ این که چه مواردی در نشست وزرای دو کشور مورد بحث فرار گرفت شما باید از وزارت عدلیه بپرسید. و اما نظر رئیس انجمن افغان ها در این مورد

ـ یک چیز واضح است که هیچ گاهی اخراج پناهجو بدون توافق مقامات کشور پناهجو صورت نمی گیرد. مقامات افغانی ظاهراً اعلام کردند که آنها به فرستادن اجباری افغانها  نه تنهاموافق نیستند، بلکه از اداره ی مهاجرت خواهش پذیرش افغان ها را هم کردند و از اداره مهاجرت سویدن خواستند که به دولت افغانستان کمک کنند و در این مقطع اساس که ایران هم اخطار داده که تا سه ماه دیگر ۹۰۰۰۰۰ افغان را اخراج خواهد کرد و دولت افغانستان اعتراف کرده که آنها امکانات پذیرش این مهاجرین را ندارد

برای شنیدن گزارش مکمل به فایل صوتی مراجعه نمایید

منبع : سايت پژواک

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4887954

Lämna ett svar