انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي قوانين ومقررات جديد

اداره مهاجرت: از این پس سن کودکان در زمان درخواست پیوند خانوادگی در نظر گرفته می‌شود

سن کودک در زمان درخواست پیوند خانوادگی پایه تصمیم‌گیری اداره مهاجرت قرار می‌گیرد نه اینکه کودک در زمان تصمیم‌گیری این اداره دارای چه سنی است. این حکم دادگاه( محکمه ) اتحادیه اروپاست که اداره مهاجرت باید بر مبنای آن اقدام کند.

اکنون اداره مهاجرت این حکم را که در تابستان صادر شده‌بود بخشی از مقررات خود اعلام کرده و ۱۵۰ پرونده( دوسیه ) را در دست دارد که سن کودکان در ارتباط با پیوند خانوادگی از ۱۸ سالگی عبور کرده‌است. رئیس حقوقی این اداره، کارل بیکسِلیوس ( Carl Bexelius)به رادیوی سویدن چنین توضیحات می‌دهد.

– اداره مهاجرت و دادگاه‌( محکمه)های مهاجرتی این مقررات را اجرایی می‌کنند. پرونده‌( دوسیه )هایی که نزد دادگاه‌ها بررسی می‌شوند، کاملن مربوط آن‌‌‌ها می‌شود که چگونه این حکم را اجرایی می‌کنند.

اکنون مشخص شده که اداره مهاجرت این حکم را علاوه بر پناهجویانی که براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد پذیرفته می‌شوند، در مورد افرادی که با گزینه‌های دیگر محافظتی (الترنتیف)، اجازه کار و یا شهروند( تابعیت) سویدنی درخواست پیوند خانوادگی می‌کنند، یکسان اجرایی می‌شود.

– دشوار است که پیش‌بینی کنیم که اجرایی‌کردن این حکم چه تغییری را در کارهای ما ایجاد خواهدکرد از اینکه حکم دادگاه ( محکمه)اتحادیه اروپا در مورد پیوند خانوادگی گروه‌های مختلف را در بر می‌گیرد.

این حکم جدید در مورد پیوند خانوادگی فرزندان زیر ۱۸ سال در هر دو صورت اگر پدر و مادری اقامت سویدن را دریافت کرده و می‌خواهد فرزندان خود را به این کشور بیاورد و یا هم نوجوان تنهایی که اقامت این کشور را دریافت کرده و می‌خواهند پدر و مادر خود را به سویدن بیاورد، صدق می‌کند.

– بادریافت حکم جدید ما این نتیجه‌گیری را کردیم که گروه‌های مختلف شامل این روند می‌شود. سن نوجوانان تنهایی که می‌خواهند با خانواده خود بپیوندند، در زمان درخواست در نظر گرفته می‌شود، نه در مقطع زمانی که اداره مهاجرت تصمیم خود را اعلام می‌کند.

دادگاه ( محکمه) اتحادیه اروپا حکم جدید خود را برای حمایت از پیوند اعضای خانواده پناهجویان صادر کرده و تمام کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به اجرایی کردن آن هستند. اینکه دادگاه‌( محکمه)های مهاجرتی سویدن این حکم را در مورد پرونده‌های (دوسیه های) پیوند خانوادگی در چه دایره زمانی سال‌های گذشته اجرایی می‌کند تا هنوز مشخص نیست.(منبع سایت رادیوی سویدن به زبان فارسی دری )

اطلاعات بیشتر را میتوان در لینک های زیر دریافت نمائید:

DOMSTOLENS DOM _28.10.2020
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-10-29-EU-dom-flyttar-fokus-fran-besluts–till-ansokningsdatum-i-familjeaterforeningsarenden.html
 
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=44805
file:///C:/Users/Nasim/Downloads/201030700.pdf
 

Lämna ett svar