انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

اخراج مسیحیان و غیرمسلمانان به عراق، باوجود تهدید به قتل

باوجود خطر تعقیب و حتی کشته شدن برای مسیحیان درعراق، اداره ی کل امورمهاجرت این  پناهجویان را به عراق بازمی گرداند.
خبرنگاران رادیوسوئد  ۲۵ خانواده عراقی آسوری را که از سوئد اخراج شده اند، دنبال کرده اند. درگزارشی که آنها برای اکوت، واحدخبر رادیو سوئد تهیه کرده اند آمده است که ازاین ۲۵ خانواده تنها  اعضای یک خانواده درعراق در موصل باقی مانده و بصورت مخفی و در شرایطی بسیار دشوار زندگی می کنند.  ۲۴ خانواده دیگر به کشورهای همسایه عراق مانند اردن، سوریه و ترکیه گریخته اند

Familjen Younán flydde från Irak igen efter att ha blivit utvisade från Sverige. Foto Susan Ritzén & Nuri KinoSR..jpg

یکی ازاین خانواده ها، خانواده عنان  است که در سال ۲۰۰۵ به سوئد آمد و پس از چهارسال از سوئد به عراق بازگردانده شد و اینک به ترکیه گریخته است. این خانواده، خود را به کمیساریای عالی سازمان ملل معرفی کرده و درانتظار پاسخ برای انتقال مجدد به سوئد است.
در ماه اکتبر سال گذشته پس ازاین که گروه های شبه نظامی مسلمان، مسیحیان ساکن موصل را به قتل عام تهدید کردند، ۱۵۰۰ خانواده مسیحی از عراق گریختند. در ماه ژوئیه گذشته نیز ۷ کلیسا در بغداد مورد حمله ی شبه نظامیان مسلمان قرارگرفت و درجریان آن ۴ نفر کشته و حداقل ۱۵ نفر زخمی شدند. تعقیب، آزار و قتل سازمان یافته مسیحیان از آغاز اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۳ آغازشد. از آن تاریخ مسیحیان و دیگر اقلیت های غیر مسلمان درعراق مجبور به فرار از کشورشدند و شمار آنها درعراق اینک به نصف رسیده است. درحال حاضر ۴ میلیون عراقی درحال فرار و جابه جایی هستند که دو میلیون نفر آنها در داخل کشور به سرمی برند و بخش بزرگی از آنها با دشواری بسیار و حتی با کمبود موادغذایی، آب آشامیدنی و مسکن روبروهستند.
اداره ی کل امور مهاجرت به دلیل اخراج مسیحیان و غیرمسلمانان عراقی به شدت ازسوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی مورد انتقادقرارگرفته است.  سسیلیا ویکستروم، نماینده پارلمان اروپا از حزب لیبرال مردم نیز به این دلیل، این اداره و همچنین دولت سوئد را مورد انتقادقرارداده است.
او چنین وضعیت این پناهجویان را وضعیتی انسانی می داند و خواستاررفتاردیگری ازسوی سوئد به دلایل انسانی ست و می خواهد که سوئد، اخراج این افراد را فورا لغوکند. 

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar