انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي درمورد پناهجويان افغان

!اخراج اجباری زلمی وفا متوقف گردد

اداره مهاجرت میخواهد زلمی وفا را که مدت 15 سال در سویدن  زندگی کرده ،  به افغانستان دیپورت کند.

زلمی وفا در ماه مارچ سال 2004 در کشور سویدن درخواست پناهندگی کرده بود اما تقاضای پناهندگی او رد شده بود . او هربار که درخواست بررسی مجدد داده، از سوی اداره مهاجرت و محکمه  مهاجرتی پاسخ منفی گرفته است.  علت های اصلی رد درخواست او در عدم تسلط بیان درست و عدم انتقال صحیح خطرات بسیار جدی در انتقال آن از زبان دری به سویدنی بوده که باعث عدم درک صحیح اداره مهاجرت از خطرات جدی  او شده است.  وی در تمام این ۱۵سال هیچ دوسیه  ، شکایت و خلاف و جریمه ای هم نداشته است.

او اکنون درنظارتخانه  اداره مهاجرت برای دیپورت به افغانستان نگهداری میشود. وی از ترس بازگشت و خطر جانی و تهدیداتی که شده، در شرایط روحی بسیار بدی قرار دارد. گفتنی است که او در سویدن ازدواج نیز نموده ولی دوسیه پناهندگی همسرش هنوز بررسی نشده است.

انجمن افغانها در سویدن  به این تصمیم اداره مهاجرت و پولیس سرحدی بشدت اعتراض داشته  و از آنها  میخواهد که  حکم اخراج زلمی وفا را متوقف کند واو از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد گردد.

Lämna ett svar