انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

ابراز تسلیت

ابرازتسلیت : با اندوه و تاثرفراوان اطلاع   کسب نمودیم که مرحوم الله محمد اعرابی ـ  برادر کلان محترم سلطان جان اعرابی ونیک محمد اعرابی  به اثر مریضی که عاید حالشان گردیده بود در کابل  به داعی اجل لبیک گفت . انا لله و انا اليه راجعون

انجمن افغانها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا برای  محترم  سلطان جان اعرابی ،نیک محمداعرابی ، یارجان اعرابی و تمام بازماندګان ، اعضای خانواده ، اقارب و دوستان مرحومی  تسلیت ګفته برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحوم الله محمد اعرابی بهشت برین آرزو نموده وروح شانرا شاد میخواهد .

Lämna ett svar