انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

ابراز تسلیت بمناسبت وفات مرحوم عبدالاحد جمشیدی

با اندوه و تاسف فراوان اطلاع بدست آوردیم که جناب مرحوم عبدالاحد جمشیدی  نسبت مریضی کرونا که عاید حالشان گردید بود ، بتاریخ پنجم ماه جنوری 2021 به عمرحدود شصت سالگی  در شفاخانه  پوهنتون لینشوپنگ ( Linköping universitets sjukhus ) به داعی اجل لبیک گفت. 

انالله و انا الیه راجعون

مرحوم عبدالاحد جمشیدی که در سال 1960 درافغانستان تولد یافته بود، بتاریخ 8 ماه جنوری 2021 در هدیره شهر موتالا ( Motala) سویدن بخاک سپرده شد. نسبت محدودیت ها و توصیه اداره صحت عامه سویدن مراسم فاتحه در سویدن گرفته نمیشود و قرار است فاتحه بعدا درکابل گرفته یشود. 

انجمن افغان‌ها در سویدن عمیق ترین مراتب تسلیت خویشرا برای بازماندگان و تمام اعضای خانواده جمشیدی ، اقارب و دوستان مرحومی عرض نموده برایشان صبر جمیل خواسته و برای مرحومی از بارگاه ایزد متعال فردوس برین استدعا نموده روح شانرا شاد میخواهد.

Lämna ett svar