انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

اطلاعيه

آگهی

نشست اطلاعاتی انجمن سوسیال دموکراتهای افغانها برگزار میگردد. از تمام علاقمندان تقاضا میگردد که در این نشست حضوریابند. در جلسه دلایل ایجاد این انجمن وشرایط عضویت و تاثیر گذاری افراد در این انجمن مورد بحث قرار خواهد گرفت. این گفتگو ها در یک فضای شاد وروحیه خوب و نوشیدن چای و قهوه صورت خواهد گرفت
زمان : جمعه 25 جنوری 2013 ساعت 18.00
محل : آ ب اف

ABF-huset Stockholm Sveavägen 41
حضور گرم شما را گرامی میداریم
فریانه اصغری
شماره تیلفون : 0762778984

Afghanska Socialdemokratiska Föreningen har informationsträff/medlemsmöte!

Kom och samtala med andra intresserade över en fika!

Vi tar upp varför föreningen startades samt hur du kan vara med och påverka!

Ta med ett gott humör och gärna dina vänner!

Varmt välkommen!

När? Fredag 25/1-13 kl 1800

Var? Abf-huset Stockholm Sveavägen 41

Lämna ett svar