انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

آگهي فرهنگي

زنجير عشق ـ داستان يک سرگذشت واقعي

نويسنده : ويس ويسي

محل سفارش :Bokförlag Kitabiat


Box 67

193 22 SIGTUNA

info@kitabiat.se 

و یا به شماره 0737303609 به تماس شويد و با خود آقاي ويسي صحبت کنيد

 

درين زمينه بيشتر بخوانيد

 

Lämna ett svar