انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

آهنگ ناکامورا به صدای قندآغا سخی

 داکتر ناکامورای فقید بیشتر از یک و نیم دهه را در افغانستان و برای خدمت به مردم ما سپری نمود. یکی از شهکار های او رسانیدن آب به بیابان های خشک و بایر در ولایت ننگرهار بود و شوربختانه که ناکامورا به جرم بشر دوستی و خدمتگذاری به مردم فقیر افغانستان توسط تروریستان به قتل رسید.اینک هنرمندان و فرهنگیان کشور آهنگ را در وصف و قدردانی از این انسان فرشته گونه تهیه نموده اند.

آهنگ جدید ”ناکامورا ”به صدا و کمپوز قندآغا سخی ، شعر از معین آریایی و سیداجمل فخری و موسیقی واسیع فرامرز ( زرنگار) و

تحفه و اسپانسرجناب فیض نور عضو انجمن افغانها در سویدن 

در این رابطه ترجمه فلم مستند در مورد داکتر ناکامورا در سایت افغانها نشر شده که غرض مطالعه آن به اینجا کلیک کنید

Lämna ett svar