انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

آقاي نسيم سحر با شبکه جهاني

  مصاحبهء آقاي نسيم سحر با شبکه جهاني آريانا برنامه صبح وزندگي در ارتباط پناهجويان افغان در سويدن

 

Lämna ett svar