انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

آغاز بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به کمک مالی یو ان اچ سی آر

بازگشت مهاجران افغان از پاکستان ”از بیست دوم مارس سال جاری” به کمک مالی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (یو ان اچ سی آر) مجددا آغاز یافت


مقامات یو ان اچ سی آر در پاکستان می گویند که از بیست دوم ماه مارس سال جاری باز گشت مهاجران افغان به کمک مالی این سازمان رسما آغاز یافته و قرار است هزاران خانواده پناهنده در سال جاری دوباره به کشور شان باز گشت نمایند.

به گفته این مقامات تحولات اخیر سیاسی در پاکستان و همچنین مشکلات انرژی و سوخت از جمله سهمیه بندی برق و گرمای شدید ممکن است باعث شود که تعداد بیشتری از پناهندگان مجبور به باز گشت به کشورشان شوند.

بازگشت پناهندگان افغان در حالی صورت می گیرد که به گفته ناظران به نظر می رسد که دولت افغانستان توانمندی بازگشت دسته جمعی پناهندگان را نداشته باشد.

هر پناهنده افغان حین بازگشت به افغانستان مبلغ 100 دلار کمک مالی دریافت می کند. بیشتر بازگشت کنندگان به افغانستان، سرپناه و شغلی ندارند و این باعث می شود که تعدادی از پناهندگان تمایلی به بازگشت نداشته باشند و مبلغ کمکی نیز برای شروع زندگی به نظر بسیاری از پناهندگان کافی نیست.

سال گذشته تحولات امنیتی در پاکستان بویژه در پیشاور که باعث کشته شدن شماری از کارمندان ملل متحد نیز گردید باعث تعطیلی دفتر سازمان امور پناهندگان برای مدتی شد و شماری زیادی از پناهندگان بدون اخذ کمک مالی بازگشت کردند.

بر اساس تواقفنامه سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان که در سال 2007 به امضا رسید، آخرین مهلت بازگشت پناهندگان به کشورشان در( دسامبر 2009) پایان یافت.

اما بر اساس اعلامیه ای که در سوم ژانویه 2010 سال جاری از سوی کمیساریای سازمان امور پناهندگان انتشار یافت مقرر شده است که پاکستان تا سه سال آینده پذیرای مهاجران باشد.

بر اساس این بیانیه همچنین آن عده از پناهندگان که در سال 2007 از سوی دفتر امور پناهندگان موسوم به ”نادرا” و به کمک مالی کمیساریای عالی امور پناهندگان ثبت نام گردیده اند می توانند تا آخر سال 2012 میلادی در پاکستان اقامت نموده و باز گشت داوطلبانه نمایند.

”افزایش احتمالی عودت کنندگان در سال جاری”

عبدالحمید احمد زی، رییس دفتر وزارت مهاجرین افغانستان در پیشاور، می گوید ممکن در سال جاری رقم باز گشت کنندگان چندین برابر افزایش یابد زیرا مشکلات اقامتی، نبود برق و شدت گرما باعث آن خواهد شد تا هزاران خانواده ثبت نام شده و همچنین ثبت نام نشده بازگشت کنند.

بر اساس اعلام دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین افغانستان در پیشاور در حال حاضر، تعداد پناهندگانی که اوراق اقامت دارند و از جانب کمیساریای سازمان ملل متحد ثبت نام گردیده اند، حدود ”صد و بیست پنج هزار” نفر است.

رییس دفترنمایندگی وزارت امور مهاجرین افغانستان در پیشاور در مورد تمدید کارت های جدید گفت دفتر ”نادرا” پول از کمیساریای عالی پناهدگان دریافت کرده است و قرار است تمدید و توزیع کارت های اقامت که ختم آن تا دسامبر 2012 است تا یک ماه آینده در چهارده مرکز در نقاط مختلف آغاز شود. به گفته او در کارت های جدید تمدید شده، سهولت های زیادی برای پناهندگان در نظر گرفته شده است

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2010/03/100330_l13_afghan_refugee.shtml

Lämna ett svar