انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

يک نو جوان 13 ساله افغان در آب غرق گرديد

با اندوه بي پايان اطلاع يافتيم که يک جوان 13 ساله افغان که متقاضي پناهندگي نيز بود ،  امروز دوشنبه مورخ اول جون 2009 ساعت چهارونيم عصر در محل شناي گرون شهر فين سپونگا حومه نورشوپنگ در آب غرق شد و بدرود حيات گفت .

اِنآلّلهِ وَاِنآ اِلَيْهِ رَآجِعُون

بقول سايت فولک بلادت ، عمليه نجات ساعت چهاروچهل دقيقه عصر آلارم خطر دريافت کرد که نوجوان 13 ساله در محل شنا مفقود شده است . سه رقيق 13 ساله به عميلهء نجات خبرداده بودند که آنها مدت 20 دقيقه 13 ساله را دربين آب نديدند. پرسونل عميلهء نجات بمحل حادثه رفته ولي قادر به دريافت نوجوان نشده و آنها مجبور شدند تا از نورشوپنگ کمک بخواهند . غواص از عميلهء نجات  از نورشوپنگ ساعت شش ونيم عصر موفق به کشيدن جسد بي جان نوجوان 13 ساله از آب گرديدند. طبق اطلاع ،اين نوجوانان متقاضيان پناهندگي افغان بودند. اين تراژيدي در برابر چشمان تعداد زياد مهمانان ساحل صورت گرفت .

 به نقشه محل نگاه کنيد

http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=4895929

 سايت افغانها 

Lämna ett svar